miercuri, 26 august 2009

Comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii

Din 2010, autorităţile locale vor beneficia de fonduri pentru plata medicilor şcolari, special repartizate de la bugetul de stat.

În acest scop, Ministerul Sănătăţii a elaborat o Ordonanţă de Guvern care completează Ordonanţa de urgenţă nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.

Conform noului act normativ, începând cu anul 2010, fondurile aferente plăţii asistentilor medicali comunitari si a personalului medical din unitatile de învăţământ vor fi asigurate de către autorităţile locale cu fonduri transferate direct de la bugetul de stat.

Până la data de 30 iunie a.c, asistenții medicali comunitari, mediatorii sanitari rromi și personalul medico- sanitar încadrat în unitățile de învățământ au fost plătiţi temporar de Ministerul Sănătății, deşi în 2008, Guvernul României hotărâse transferarea acestora, începând cu 1 ianuarie 2009, către autoritățile administrației publice locale. Această situaţie a fost creată de incapacitatea administraţiilor locale de a respecta legislaţia şi a prelua această categorie de salariaţi.

În prezent, Ministerul Sănătăţii a hotarât ca asistentii medicali comunitari si personalul medical din unitatile de învăţământ pentru care s-a încheiat protocolul de predare-primire între primării şi dsp-uri să fie plătiţi în continuare prin transfer din bugetul MS până la sfârşitul anului în curs.

Se va realiza astfel, un nou efort financiar din partea MS pentru asigurarea continuităţii activității desfășurate de aceste categorii profesionale, munca lor fiind foarte importantă la nivelul comunităților în care activează.

Din 2010 drepturile lor salariale vor fi asigurate de către comunitatea locală întrucât serviciile acordate sunt în folosul comunității.

Ministerul Sănătăţii
Str. Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti
Relaţii cu publicul: tel: (+4) 021 307 2675; Fax: 307 2675
Bucureşti,26.08.2009

Un comentariu:

Faceți căutări pe acest blog